Klub multimedialny  zajmuje się praktycznym wykorzystaniem technologii komputerowych, audiowizualnych, cyfrowych; komputerowe programy edytorskie, praca z kamerą i cyfrowym aparatem fotograficznym, komputerowy montaż filmu, komputerowa obróbka zdjęć i dźwięku, tworzenie własnych filmów itp.

Oficjalny Fanpage M-GOK Biała Piska

strona:

www.domkulturybiala.com      

 you tube:

http://www.youtube.com/channel/UCJbSz311HZAM0sqL6nLnaGw/videos

facebook:

https://pl-pl.facebook.com/mgokbialapiska