Teatr                                                                                                                                                                                               

   S E K C J A   T E A T R A L N A

ADRESOWANA JEST DO DZIECI I MŁODZIEŻY.

UCZESTNICY SEKCJI BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ:

* ROZWIJANIA WYOBRAŹNI

* ĆWICZENIA INTERPRETACJI TEKSTU

* ĆWICZENIA RUCHU SCENICZNEGO
poniedziałek , czwartek 16.00


ZAJĘCIA PROWADZI STARSZY INSTRUKTOR ARTYSTYCZNY

  MARIA DOROTA WĘCEK