Powstanie

W dniu 19 kwietnia 2012 roku,  odbyło się zebranie 14 – sto osobowej grupy założycielskiej koła Związku Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego (ZPRP TPJP). Zebranie otworzył i  przewodniczył mu Prezes Zarządu Okręgu Podlaskiego ZPRP TPJP, brygadier Leszek Bożydar Zych. Na wstępie nakreślił jego zasadnicze cele, formy oraz zasięg działania. Pogratulował zebranym decyzji o wstąpieniu do związku, podkreślając, że krzewienie wiedzy historycznej, w tym wiedzy o jednym z największych Polaków minionego millenium, Józefie Piłsudskim, jest godnym do naśladowania wzorem dla młodych Polaków, jest przejawem patriotyzmu obecnych czasów.

Zebrani w głosowaniu jawnym, jednogłośnie powołali do życia Regionalne Koło Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego w Białej Piskiej. Następnie przystąpiono do wyboru władz koła. W wyniku przeprowadzonych wyborów, powołano władze Regionalnego Koła ZPRP TPJP  w Białej Piskiej w składzie:

Zarząd Koła:

  • prezes Marek Marcińczyk;
  • zastępca prezesa Marian Waszkiewicz;
  • sekretarz Małgorzata Kwiatkowska;

 

Komisja Rewizyjna Koła:

  • przewodniczący Sebastian Woźniak;
  • zastępca przewodniczącego Wojciech Stępniak;
  • sekretarz Robert Barma.

 

Skarbnik Barbara Kwiatkowska.