Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie

Utworzono dnia 05.03.2019

Ogłoszenie
o naborze na wolne stanowisko instruktora- animatora zajęć i wydarzeń kulturalnych w Sołeckim Centrum Kultury w Drygałach

 

 

Dyrektor  Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej ogłasza nabór na stanowisko

instruktora – animatora zajęć  i wydarzeń kulturalnych.

 

 1. Stanowisko:  instruktor – animator zajęć i wydarzeń kulturalnych
 2. Miejsce wykonywania pracy: Sołeckie Centrum Kultury w Drygałach, gmina Biała Piska
 1. Wymiar czasu pracy – 1 etat (40 godzin tygodniowo)
 2. Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe (preferowane kierunki artystyczne), kulturoznawstwo, animacja społeczno-kulturalna, Liceum Plastyczne,  przygotowanie pedagogiczne.
 • Predyspozycje do pracy w środowisku lokalnym
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć   z dziećmi, młodzieżą
  i dorosłymi/seniorami
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych
 • Doświadczenie i umiejętności niezbędne przy opracowywaniu materiałów graficznych promujących działania Sołeckiego Centrum Kultury w Drygałach, Biblioteki oraz  lokalnych  organizacji  współpracujących z SCK.
 1. Zakres obowiązków:
 • Animowanie i organizowanie życia kulturalnego w miejscowości Drygały,
   w tym organizowanie i prowadzenie różnorodnych zajęć  oraz organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych wynikających z planu pracy.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Współpraca przy realizacji wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej.
 • Projektowanie materiałów reklamowych.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i umiejętności

 
Aplikacja powinna zawierać własnoręcznie podpisane następujące oświadczenia:

1. „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”. 

2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb  niezbędnych przy procesie rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej,  zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

3.„Przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej, z siedzibą przy ul. Władysława Sikorskiego 4 , 12-230 Biała Piska. MGOK ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych pana Macieja Żołnowskiego,  z którym można się kontaktować pod adresem inspektor@cbi24.pl w każdej sprawie dotyczącej Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla
celów rekrutacji jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu tej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji odbywających się na wolne stanowiska pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej..

Dokumenty należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Białej Piskiej, ul. Władysława Sikorskiego 4 do dnia 20.03.2019r.

 

- osobiście
- listownie
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgokbialapiska@onet.eu

 

                                                                 Dyrektor
                                                                    Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
                                                                         w Białej Piskiej

                                                                              mgr Hanna Zawalich

 

 

Kalendarz

Marzec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

 

Zegar