Plan zajęć w M-GOK 2017/2018

 

Imię i nazwisko instruktora

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Iwona Nerkowska

15.00 - 16.00

Dziecięca Grupa

Taneczna 5-6 lat

 

16.00 - 17.00

Dziecięca Grupa

Dzieci Starsze

7-8 lat

 

17.00 - 18.00

Zespół Tańca

Nowoczesnego

,, ELITA"

 

18.00 - 19.30

Pary Tańca

Towarzyskiego

Dzieci Starsze

Juniorzy Młodsi

 

SALA NR. 16

M-GOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 - 20.00

Pary Senior

Hobby II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM

W BIAŁEJ PISKIEJ

 

 

 

 

 

18.00 - 20.00

Pary Senior

Hobby I

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM

W BIAŁEJ PISKIEJ

Sylwia Kotowska

 

 

15.00  - 16.00

Zajęcia plastyczne

dzieci kl. 0 - III

 

16.00 - 17.15

Zajęcia plastyczne

dzieci kl. IV - VI

 

 

 

Maria Dorota Węcek

16.30 -18.00

Zajęcia  teatralne z dziećmi

 

 

   
18.00 - 20.00  
 
Zajęcia teatralne

z młodzieżą

 

Mirosław Kozłowski

 

18.00  - 20.00

Zajęcia z zespołem

 

15.00 - 16.00

Zajęcia w studio

,, Wokalne"

 

14.00 - 16.00

Klub multimedialny

18.00 - 20-00

     Kapela KLIKA

 

16.00 - 17.30

Zajecia w studio

18.00 - 21-00

Zajęcia z zespołem

 


Społeczne Ognisko Muzyczne

   

 

14.15  - 17.00

Nauka gry na instrumentach

 

14.15  - 17.00

Nauka gry na instrumentach